Jak zgłosić reklamację?

Reklamacje mogą być składane pisemnie lub e-mailowo. Aktualne dane zawsze znajdziesz w zakładce KONTAKT

Co zamieścić w zgłoszeniu?

W reklamacji należy wskazać swoje imię i nazwisko (nazwę) oraz adres korespondencyjny lub mailowy, na jaki powinna być skierowana odpowiedź na reklamację, powód składania reklamacji oraz ewentualne żądanie. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji powinna ona dodatkowo zawierać numer zamówienia.

Dostarczenie reklamowanego przedmiotu

Rozpatrzenie reklamacji może wymagać dostarczenia reklamowanego przedmiotu. W takim wypadku (o ile nie zostanie ustalone inaczej), reklamowany przedmiot powinien być przekazany na adres podany w zakładce  KONTAKT

Kiedy odpowiedź?

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie ze wskazaniami osoby składającej reklamację, a jeżeli takich wskazań brak – w sposób analogiczny do sposobu złożenia reklamacji.

Podstawa prawna

Reklamacje są rozpatrywane na podstawie OWU oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących w Polsce.